Dědictví

Nemovitosti a exekuce

Zdědili jste nemovitost, na kterou je uvalena exekuce? Nevíte, jak si s tímto problémem poradit? I tento problém může mít řešení, záleží však na tom, o jak vysokou exekuci se jedná. Pokud se jedná o menší částku, často pomůže, pokud jste s nemovitostí zdědili i jiný movitý majetek (např. sedačku, domácí kino, televizi aj.), jehož prodejem je možné exekuci vyplatit. Pokud se jedná o vyšší částku a blíží se již prodej nemovitosti, na kterou byla exekuce uvalena, poté je třeba jednat rychle a kontaktovat přímo exekutora, s nímž je možné se domluvit na případném ukončení exekuce (samozřejmě za předpokladu, že bude dluh uhrazen). To je možné například tím, že nemovitost, buď svépomocí anebo za pomoci realitní kanceláře, prodáte. Jednejte rychle a zbavte se exekuce včas.  S exekucí Vám někdy může pomoci realitní kancelář V případě prodeje nemovitosti, na kterou je uvalena exekuce je možné využít služeb realitní kanceláře, neboť takovýto prodej by měl proběhnout opravdu v co nejkratším časovém úseku.

Hypotéky

Hypotéky jsou samozřejmě jedním z nejčastějších způsobů, jakým je možné zafinancovat Vaší nemovitost. Ať již jste Váš dům, byt či pozemek získali jako dědictví anebo jste jejich dlouhodobí majitelé, s největší pravděpodobností (pokud tedy nemáte dostatek vlastních finančních prostředků) se budete někdy otázkou hypotéky zabývat – ať již v rámci koupě, prodeje nemovitosti, rekonstrukce či vyplacení spoludědiců.   Co o hypotéce možná nevíte Hypotéka účelová Co to ale vlastně hypotéka je? Hypotéka je úvěr poskytovaný bankou, která pro své zajištění požaduje ručení nemovitostí. Druhy hypoték jsou různé, hypotéku lze použít jak na koupi, rekonstrukci či modernizaci nového bytu či rodinného domu, které jsou v osobním vlastnictví, tak např. i na koupi družstevního bytu, garáže, pozemku či jiné nemovitosti. Pokud hypotéka slouží právě k výše zmiňovaným účelům, jedná se o tzv. účelovou hypotéku. Hypotéka neúčelová Jiný případ nastává v případě, že potřebujete finanční prostředky, díky kterým např. vyplatíte exekuci nebo, v případě pozůstalosti, spoludědice. I v těchto případech lze pro Vaše

Pozůstalost

Pozůstalost je pouze starší označení pro slovo dědictví, platí tedy pro ni tedy stejná pravidla, jako v případě dědění. Pokud jste tedy v rámci pozůstalosti zdědili nějaké majetek, začíná nyní nejen hra o jeho výši (pokud je více dědiců), ale především o tom, jak bude s tímto majetkem dále nakládáno. V případě pozůstalosti máte samozřejmě několik možností, jak zděděný dům, byt či jinou nemovitost spravovat. U více spoludědiců je důležité, aby především našli „společnou řeč“, jak se bude se s pozůstalostí nakládat. Pokud totiž každý z nich vlastní např.  ½  domu nebo bytu a pouze jeden z těchto vlastníků bude chtít nemovitost prodat, potom je skutečně těžké najít schůdné řešení pro oba, neboť v tomto případě je nemovitost prakticky neprodejná. Vyplňte náš poptávkový formulář a informujte se. Pozůstalost Vám pomůže vyřešit realitní kancelář Pokud jste jediným dědicem anebo jste se s ostatními spoludědici společně rozhodli Váš dům, byt, pozemek či jinou nemovitost pronajmout či prodat, potom máte dvě možnosti. Buď

Dědictví

Zemřel Vám blízký člověk a Vy máte dědit? Již jste kontaktovali Vámi vybranou pohřební službu, například eshop pohřební služba Praha? Nevíte, zda zděděný majetek přijmout či ne a jak s ním případně naložit? Potom přesně pro Vás jsou určeny následující informace našeho serveru DědictvíNemovitosti.cz, které se týkají dědictví nemovitosti a následného případného zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitosti. Dědictví nemusí být spojeno pouze s neočekávaným příjmem majetku, ale může se též proměnit ve smutnou hru o majetek a peníze. Dědit můžete dvojím způsobem – buď ze závěti anebo ze zákona. První případ je zcela jasný – zemřelý po sobě zanechal závěť, která přesně upravuje, jak se má po jeho smrti s jeho majetkem naložit. Pokud žádná závěť neexistuje, potom nastupuje dědictví ze zákona, které se řídí přesně stanovenými pravidly. Případní dědici se dělí do 4 základních skupin: skupina: manžel či registrovaný partner a děti (i osvojené či počaté a dosud nenarozené), když děti nežijí, tak vnuci skupina: manžel (pokud nejsou děti),

Závěť

Závěť – jinými slovy též poslední vůle nebo testament. Závěť je jednostranný právní úkon, ve které budoucí zůstavitel ustanoví dědice, na které mají po jeho smrti přejít jeho práva a závazky. Okruh dědiců může být v tomto případě širší, než ustanovuje zákon.

Dědická daň

Dědická daň společně s daní darovací a s daní z převodu nemovitostí tvoří součást tzv. majetkové daně. Platí se při dědění na základě podání daňového přiznání a to do 30ti dnů od ukončení dědického řízení. Pokud se však jedná o poplatníky, kteří spadají do tzv. první a druhé skupiny (tj. děti, manželé, sourozenci, tety, strýci, švagři, snachy) jsou od placení této daně osvobozeni.