Dědic

Závěť

Závěť – jinými slovy též poslední vůle nebo testament. Závěť je jednostranný právní úkon, ve které budoucí zůstavitel ustanoví dědice, na které mají po jeho smrti přejít jeho práva a závazky. Okruh dědiců může být v tomto případě širší, než ustanovuje zákon.