Dědictví

Zemřel Vám blízký člověk a Vy máte dědit? Již jste kontaktovali Vámi vybranou pohřební službu, například eshop pohřební služba Praha? Nevíte, zda zděděný majetek přijmout či ne a jak s ním případně naložit? Potom přesně pro Vás jsou určeny následující informace našeho serveru DědictvíNemovitosti.cz, které se týkají dědictví nemovitosti a následného případného zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitosti.

Dědictví nemusí být spojeno pouze s neočekávaným příjmem majetku, ale může se též proměnit ve smutnou hru o majetek a peníze. Dědit můžete dvojím způsobem – buď ze závěti anebo ze zákona. První případ je zcela jasný – zemřelý po sobě zanechal závěť, která přesně upravuje, jak se má po jeho smrti s jeho majetkem naložit. Pokud žádná závěť neexistuje, potom nastupuje dědictví ze zákona, které se řídí přesně stanovenými pravidly.

Případní dědici se dělí do 4 základních skupin:

  1. skupina: manžel či registrovaný partner a děti (i osvojené či počaté a dosud nenarozené), když děti nežijí, tak vnuci
  2. skupina: manžel (pokud nejsou děti), rodiče, spolužijící (například druh, družka)
  3. skupina: sourozenci (když nežijí, tak jejich děti), spolužijící (pokud není manžel ani rodiče)
  4. skupina: prarodiče (když nežijí, tak tety a strýcové)

V případě, že neexistuje ani v poslední skupině nikdo, kdo by mohl případný majetek zdědit, potom vše propadne ve prospěch státu.

Jak naložit s dědictvím?

Pokud se rozhodnete dědictví přijmout, potom jej musíte vždy přijmout jako celek. Nelze tedy přijmout pouze jeho část. Dědictví lze samozřejmě, za splnění určitých podmínek, také odmítnout, např. v případě, že je předlužené apod. V případě, že jste se stali dědici, je také nutné si uvědomit, že tento stav sebou nese nemalé náklady, jako je odměna notáři, dědická daň, případně dluhy po zůstaviteli.

Co ale s dědictvím nemovitosti, kde je více spoludědiců, kteří se nemůžou domluvit? V tomto případě existuje několik možností. Buď zděděný majetek, v případě, že se jedná o nemovitost, prodáte anebo jej můžete pronajmout a o zisk se rozdělit. Vždy samozřejmě záleží na domluvě. Pokud však nejsou schopni se dědicové domluvit, potom je každá rada drahá.

Prodej nemovitosti či její pronájem?

Prodej domu, bytu či jiné nemovitosti je jedním z řešení, jak nejen vyplatit spoludědice, ale také jak se případně „zbavit“ případné exekuce, která je na majetku uvalena. Pokud chcete, aby Váš prodej nemovitosti proběhl skutečně hladce, bez zbytečných rizik a starostí, potom využijte služeb odborníků.