Daně

Dědická daň

Dědická daň společně s daní darovací a s daní z převodu nemovitostí tvoří součást tzv. majetkové daně. Platí se při dědění na základě podání daňového přiznání a to do 30ti dnů od ukončení dědického řízení. Pokud se však jedná o poplatníky, kteří spadají do tzv. první a druhé skupiny (tj. děti, manželé, sourozenci, tety, strýci, švagři, snachy) jsou od placení této daně osvobozeni.

Daň z převodu nemovitosti

Daň z převodu nemovitosti je součástí tzv. majetkové daně nebo také trojdaně. Daň z převodu nemovitosti je hrazena v okamžiku, kdy dojde k prodeji nemovitosti a převodu na nového vlastníka. V tomto okamžiku je zpravidla nejčastěji prodávající (existují však i výjimky, kdy tuto daň platí kupující) povinen podat daňové přiznání a do 30ti dnů od nabytí právní moci zaplatit daň.