Spoludědic

Vyplacení spoludědiců

Dědictví nemusí být pouze tou příjemnou záležitostí, při které získáte rodinný dům, byt či pozemek, ale nese sebou i řadu dalších starostí a výdajů. Jedním z problémů, se kterým se můžete v rámci pozůstalosti potýkat, je vyplacení spoludědiců. Způsobů, jak vyplatit spoludědice je hned několik. Buď můžete zděděnou nemovitost prodat a ze zisku vyplatit i ostatní dědice. Další způsobem je to, že jeden z dědiců si nemovitost ponechá a vyplatí ostatní spoludědice. Pokud na to nemá dostatek finančních prostředků, může si na zděděnou nemovitost vzít tzv. neúčelovou hypotéku. Jiným, trochu netradičním způsobem, je také pronájem nemovitosti. Z jeho zisku se poté můžou postupně podíly spoludědiců splácet. Pro každé z těchto řešení je však samozřejmě nejdůležitější, aby všichni dědicové táhly takříkajíc „za jeden provaz“. To znamená, že všichni musejí s navrhovaným způsobem vyrovnání souhlasit.   Realitní kancelář Vám může pomoci vyplatit spoludědice Pokud nemáte dostatek zkušeností s oblasti prodeje realit, případně byste rádi některý z výše uvedených způsobů využili, můžete využít

Hypotéky

Hypotéky jsou samozřejmě jedním z nejčastějších způsobů, jakým je možné zafinancovat Vaší nemovitost. Ať již jste Váš dům, byt či pozemek získali jako dědictví anebo jste jejich dlouhodobí majitelé, s největší pravděpodobností (pokud tedy nemáte dostatek vlastních finančních prostředků) se budete někdy otázkou hypotéky zabývat – ať již v rámci koupě, prodeje nemovitosti, rekonstrukce či vyplacení spoludědiců.   Co o hypotéce možná nevíte Hypotéka účelová Co to ale vlastně hypotéka je? Hypotéka je úvěr poskytovaný bankou, která pro své zajištění požaduje ručení nemovitostí. Druhy hypoték jsou různé, hypotéku lze použít jak na koupi, rekonstrukci či modernizaci nového bytu či rodinného domu, které jsou v osobním vlastnictví, tak např. i na koupi družstevního bytu, garáže, pozemku či jiné nemovitosti. Pokud hypotéka slouží právě k výše zmiňovaným účelům, jedná se o tzv. účelovou hypotéku. Hypotéka neúčelová Jiný případ nastává v případě, že potřebujete finanční prostředky, díky kterým např. vyplatíte exekuci nebo, v případě pozůstalosti, spoludědice. I v těchto případech lze pro Vaše

Financování nemovitosti

Získali jste v dědickém řízení nemovitost, kterou jste se rozhodli ponechat? Potom v souvislosti s Vaším zděděným majetkem se často můžete potýkat s otázkou, jakým způsobem např. vyplatíte spoludědice, kde vezmete na dědickou daň či jakým způsobem zafinancujete celkovou rekonstrukci objektu. Nejčastějším způsobem financování nemovitosti je hypotéka. Získat ji však nemusí být zcela jednoduché, zvláště pokud nemáte dostatečné příjmy anebo je nemovitost, která má sloužit jako zástava, ve skutečně dezolátním stavu. Taktéž je důležité rozlišovat, zda chcete finanční prostředky získat na koupi či rekonstrukci objektu anebo jako „volné“ prostředky pro vyplacení spoludědiců. Financování nemovitostí s odborníky přes reality Pokud jste v otázkách financování nemovitostí nejistí, potom můžete zvážit využít služeb některého z odborníků.