Financování nemovitosti

Získali jste v dědickém řízení nemovitost, kterou jste se rozhodli ponechat? Potom v souvislosti s Vaším zděděným majetkem se často můžete potýkat s otázkou, jakým způsobem např. vyplatíte spoludědice, kde vezmete na dědickou daň či jakým způsobem zafinancujete celkovou rekonstrukci objektu.

Nejčastějším způsobem financování nemovitosti je hypotéka. Získat ji však nemusí být zcela jednoduché, zvláště pokud nemáte dostatečné příjmy anebo je nemovitost, která má sloužit jako zástava, ve skutečně dezolátním stavu. Taktéž je důležité rozlišovat, zda chcete finanční prostředky získat na koupi či rekonstrukci objektu anebo jako „volné“ prostředky pro vyplacení spoludědiců.

Financování nemovitostí s odborníky přes reality

Pokud jste v otázkách financování nemovitostí nejistí, potom můžete zvážit využít služeb některého z odborníků.