Dědická daň

Dědická daň společně s daní darovací a s daní z převodu nemovitostí tvoří součást tzv. majetkové daně. Platí se při dědění na základě podání daňového přiznání a to do 30ti dnů od ukončení dědického řízení. Pokud se však jedná o poplatníky, kteří spadají do tzv. první a druhé skupiny (tj. děti, manželé, sourozenci, tety, strýci, švagři, snachy) jsou od placení této daně osvobozeni.