Souhlas se zpracováním osobních údajů Konzultanti.cz s.r.o.

Vaše osobní údaje budou použity striktně v souladu se zákonem 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů správcem Konzultanti.cz s.r.o. a Absoluta Real s.r.o..

Odesláním tohoto formuláře tímto dobrovolně uděluji společnosti Konzultanti.cz s.r.o. a Absoluta Real s.r.o., souhlas k tomu, aby mnou vyplněné osobní údaje, zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, tel. Spojení, IP adresa a adresa vlastněné nemovitosti zpracovávala po dobu neurčitou za účelem pozdějšího využití k zpřístupňování marketingových materiálů a jiných obchodních sdělení, jakož i zákazníků a jiných obchodních partnerů Konzultanti.cz s.r.o., a to s využitím výše uvedených elektronických kontaktů. Souhlasím výslovně s tím, aby společnost Konzultanti.cz s.r.o. předávala mé osobní údaje za výše uvedenými účely a ve výše uvedeném rozsahu společnosti Absoluta Real s.r.o. Po vyplnění formuláře a jeho odeslání souhlasím s tím, že mohu být společností Absoluta Real s.r.o., případně Konzultanti.cz s.r.o. telefonicky či elektronicky kontaktován(a) s nabídkou služeb společnosti, a to zejména s využitím mnou poskytnutých výše uvedených údajů.

Prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a že jsem byl(a) ze strany Konzultanti.cz s.r.o. informován(a) o tom, že tyto výše specifikované osobní údaje budou zpracovávány k výše uvedeným účelům a že mě Konzultanti.cz s.r.o. též poučila o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, jakož i o mém právu na přístup k osobním údajů a jejich případnou opravu, právu požadovat od Konzultanti.cz s.r.o. a Absoluta Real s.r.o. jakožto správce osobních údajů, vysvětlení v případě podezření, že ke zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, právu požadovat odstranění protiprávního stavu, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů a právu obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění uvedeného protiprávního stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů.